Philadelphia

Het nieuwe pand zal worden ingericht voor
ruim 50 cliënten van Philadelphia die intensieve
zorg nodig hebben.Het plangebied is gelegen
langs de Oosterlandenweg, tussen de
Trekvaart en de spoorlijn.
Evenwichtige gevelcompositie, afstemming
van de plaats van raam- en deuropeningen
Kenmerkend zijn de traditionele gevelindeling,
dit is veelal een symmetrische gevelindeling,
en de verticaliteit van de gevelopeningen.

Producten:

  • Zetwerkconstructies

 

Skills

Posted on

14/02/2018