Voor CAD-PLAN heeft SynTek een artikel mogen opstellen over het tekenpakket ATHENA. De koppeling met Logikal en het steeds beter inspelen op het BIM modelleren waren reden om hier een mooi artikel aan te besteden.